Financiering van Hans Bracquené en Simon Mignolet voor innovatieve uitbreidingsplannen epihunter

Woensdag, 17 januari 2024 - Hasselt, België  

Simon Mignolet

Epihunter, een pionier in digitale gezondheidszorg voor neurologische aandoeningen, kondigt een succesvolle kapitaalronde aan van €300.000, door Hans Bracquené en topvoetballer Simon Mignolet. Hans Bracquené is een expert in intellectueel eigendom binnen innovatieve industrieën en Simon Mignolet, een vooraanstaand pleitbezorger voor meer aandacht voor hersenaandoeningen in de sport,  hebben hun krachten gebundeld om epihunters ambitieuze uitbreidingsplannen te ondersteunen.

Hans Bracquené

Na het succes van hun eerste product, gericht op absence epilepsie, en de internationale introductie ervan in Europa en Australië, betreedt epihunter nu een nieuwe fase. Deze fase omvat de introductie van hun eerste product in de klinische praktijk in Belgische ziekenhuizen en uitbreidingen naar andere hersenaandoeningen, waarbij het bedrijf voortdurend werkt aan samenwerkingen binnen het gehele ecosysteem.

Naast de toepassing voor epilepsie wordt het platform van epihunter intussen ondermeer gebruikt in een innovatieve studie in de ziekte van Parkinson. Deze studie onderbouwt de veelzijdigheid en het potentieel van het epihunter-platform binnen het bredere spectrum van neurologische aandoeningen.

Photo by Renaat Nijs-1

Deze kapitaalinjectie en uitbreiding van het platform tonen de bijdrage van epihunter aan bij het verbeteren van levenskwaliteit voor mensen met neurologische aandoeningen. Met de steun van Hans Bracquené en Simon Mignolet, en met een sterke basis in innovatie en samenwerking, staat epihunter aan de vooravond van een nieuw tijdperk in digitale gezondheidszorg.

Over epihunter
Epihunter werd opgericht met het doel om baanbrekende digitale oplossingen te bieden voor de uitdagingen die gepaard gaan met neurologische aandoeningen. Het bedrijf heeft als missie om mensen met een hersenaandoening meer en beter te laten participeren in de maatschappij. Het zet zich in voor het ontwikkelen van technologieën die de detectie en het dagelijks leven met deze aandoeningen verbeteren maar die ook bijdragen aan het onderzoek en de behandeling. Hierbij combineren de digitale producten op innovatieve wijze draagbare hersensensoren met real-time articifiële intelligentie voor real-time digitale interventies. Daardoor verhoogt de levenskwaliteit van de persoon met de aandoening, maar wordt ook data gegenereerd voor een snellere diagnose, een geoptimaliseerde behandeling en inzichten voor nieuwe digitale en farmaceutische behandelingen.

Photo by Renaat Nijs I-2


Contactinformatie
Voor meer informatie over epihunter, de recente financieringsronde, of voor een interview met Simon Mignolet of Hans Bracquené, kunt u contact opnemen met Tim Buckinx, CEO epihunter op tim.buckinx@epihunter.com of +32 473 489 889.

Media kit downloads