FAQ

....+ Kan ik Epihunter ook thuis gebruiken?..+ Can I also use Epihunter at home?..+ Can I also use Epihunter at home?..+ Can I also use Epihunter at home?....

....Ja, terwijl wij het gebruik op school als het meest waardevol beschouwden, hebben we van ouders vernomen dat zij ook het gebruik thuis als zeer waardevol zien. ..Yes, while we considered use at school the most valuable, we learned from parents that use at home is considered as very valuable as well. ..Yes, while we considered use at school the most valuable, we learned from parents that use at home is considered as very valuable as well. ..Yes, while we considered use at school the most valuable, we learned from parents that use at home is considered as very valuable as well. ....

....+ Hoe ontstond Epihunter?..+ How did Epihunter originate?..+ Wie ist Epihunter entstanden?..+ Comment Epihunter est-il né?....

....Papa, jij werkt in digital. Kan je een lampje maken dat aangaat als mijn hersenen op pauze gaan? Deze vraag van een zoon aan zijn vader heeft geleid tot deze nieuwe start-up. Lees meer in onze blog. ..Daddy, you work in digital, can you make a light that turns on when my brain switches off? This question from a son to his father led to this new start-up. Read more in our blog. ..Papa, du arbeitest in der elektronischen Welt - kannst du ein Licht erfinden, das angeht, wenn mein Gehirn aussetzt? Diese Frage eines Sohnes an seinen Vater führte zur Gündung dieses neuen Start-up-Unternehmens. Read more in our blog. ..Papa, tu travailles dans le digital, pourrais-tu faire une lumière qui s'allume quand mon cerveau fait une pause? Cette question d'un fils à son père a conduit à cette nouvelle start-up. Read more in our blog. ....

....+ Is dit het enige product van Epihunter?..+ Is this the only Epihunter product?..+ Ist dies das einzige Epihunter-Produkt?..+ Est-ce le seul produit de Epihunter?....

....In eerste fase focussen we ons op dit product. Maar Epihunter wil uiteindelijk oplossingen bieden voor dagdagelijkse uitdagingen van mensen met alle vormen van epilepsie. Uit gesprekken met mensen met epilepsie en experts hebben we al enkele noden gezien waarvoor we oplossingen in gedachten hebben. Aarzel niet om ons suggesties door te sturen. ..In our first phase we are focusing on this product only. Epihunter ultimately wants to offer solutions for day-to-day challenges for people of all ages with all forms of epilepsy. From conversations with people with epilepsy and experts, we are already aware of a few needs for which we have future potential solutions in mind. Do not hesitate to send us your suggestions. ..In der ersten Phase konzentrieren wir uns auf dieses Produkt. Epihunter möchte in Zukunft jedoch Lösungen für alltägliche Herausforderungen für Menschen mit allen Formen von Epilepsie anbieten. Durch Gespräche mit Menschen mit Epilepsie und Experten haben wir bereits einige Bedürfnisse erkannt, für die wir Lösungen im Auge haben. Zögern Sie nicht, uns Vorschläge zu senden. ..Dans la première phase, nous nous concentrons sur ce produit. Mais Epihunter veut à terme offrir des solutions aux défis quotidiens pour les personnes atteintes de toute forme d'épilepsie. Grace au dialogue avec des personnes atteintes d'épilepsie et de multiples experts, nous avons déjà pu identifier des besoin précis pour lesquels nous réfléchissons à des solutions concrètes. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions. ....

....+ Kan Epihunter elk type van aanval detecteren?..+ Can Epihunter detect every type of seizure?..+ Can Epihunter detect every type of seizure?..+ Can Epihunter detect every type of seizure?....

....Epihunter focust zich alleen op het detecteren van absence aanvallen en aanvallen met verminderd bewustzijn (vanaf 3 seconden). Epihunter detecteert geen motorische (of convulsieve) aanvallen. Meer informatie op onze blogpost: EEG technologie toegelicht. ..Epihunter focuses only on the detection of absence seizures and impaired awareness seizures (as from 3 seconds). Epihunter will not detect motor (or convulsive) seizures. More information on our blogpost: EEG technology clarified. ..Epihunter focuses only on the detection of absence seizures and impaired awareness seizures (as from 3 seconds). Epihunter will not detect motor (or convulsive) seizures. More information on our blogpost: EEG technology clarified. ..Epihunter focuses only on the detection of absence seizures and impaired awareness seizures (as from 3 seconds). Epihunter will not detect motor (or convulsive) seizures. More information on our blogpost: EEG technology clarified. ....

....+ Welk type gsm heb ik nodig?..+ What smartphone do I need?..+ What smartphone do I need?..+ What smartphone do I need?....

....Je hebt een Android-gsm met toegang tot Google Play nodig om de Epihunter applicatie te downloaden en te installeren. Voor gebruik in de klas raden we aan een gsm speciaal voor Epihunter te gebruiken om afleiding door andere applicaties te voorkomen. ..You will need an Android smartphone with access to Google Play to download and install the Epihunter app. For use in the classroom we recommend using a smartphone dedicated to Epihunter to avoid distraction from other apps. ..You will need an Android smartphone with access to Google Play to download and install the Epihunter app. For use in the classroom we recommend using a smartphone dedicated to Epihunter to avoid distraction from other apps. ..You will need an Android smartphone with access to Google Play to download and install the Epihunter app. For use in the classroom we recommend using a smartphone dedicated to Epihunter to avoid distraction from other apps. ....

....De duur van de batterij wordt geschat op 4 uur. Voor optimaal gebruik laad je de headset best elke nacht op. ..The battery time of the headset is estimated at 4h. We recommend to charge the headset every night for optimal use. ..The battery time of the headset is estimated at 4h. We recommend to charge the headset every night for optimal use. ..The battery time of the headset is estimated at 4h. We recommend to charge the headset every night for optimal use. ....

....+ Kan ik het gsm-toestel opladen terwijl ik Epihunter gebruik? ..+ Can I charge the smartphone while using Epihunter?..+ Can I charge the smartphone while using Epihunter?..+ Can I charge the smartphone while using Epihunter?....

....Ja, de gsm kan liggend in de houder geplaatst worden om de laadkabel te gebruiken. ..Yes, for easy charging, the smartphone can perfectly be placed in landscape position in the smartphone holder to allow charging cable access. ..Yes, for easy charging, the smartphone can perfectly be placed in landscape position in the smartphone holder to allow charging cable access. ..Yes, for easy charging, the smartphone can perfectly be placed in landscape position in the smartphone holder to allow charging cable access. ....

....+ Kan Epihunter ook elders worden gebruikt (bijv. thuis)? ..+ Can Epihunter also be used in other locations (e.g. at home)?..+ Can Epihunter also be used in other locations (e.g. at home)?..+ Can Epihunter also be used in other locations (e.g. at home)?....

....Ja, Epihunter kan overal gebruikt worden waar je WiFi-toegang hebt. ..Yes, Epihunter can be used wherever you have access to a WiFi network. ..Yes, Epihunter can be used wherever you have access to a WiFi network. ..Yes, Epihunter can be used wherever you have access to a WiFi network. ....

....+ Kan een volwassene met absence aanvallen Epihunter ook gebruiken?..+ Can an adult with absence seizures also use Epihunter?..+ Can an adult with absence seizures also use Epihunter?..+ Can an adult with absence seizures also use Epihunter?....

....Ja. Ook volwassenen kunnen Epihunter gebruiken, thuis, op het werk of waar dan ook. ..Yes, Epihunter can also be used by adults at home, work or where you see valuable. ..Yes, Epihunter can also be used by adults at home, work or where you see valuable. ..Yes, Epihunter can also be used by adults at home, work or where you see valuable. ....

....+ Kan ik mijn abonnement stopzetten zonder toegang tot mijn data te verliezen?..+ Can I stop my subscription without losing access to my data?..+ Can I stop my subscription without losing access to my data?..+ Can I stop my subscription without losing access to my data?....

....Ja. Bij annulatie van je abonnement exporteren en bezorgen we al jouw gegevens. Voor €19 per jaar kan je jouw gegevens bovendien bewaren voor latere reactivering of raadpleging in onze beveiligde omgeving. Dan slaan we ze op met de nieuwste technologieën. Zo krijg jij mogelijk in de toekomst aanvullende inzichten. ..Yes, we offer a free complete export of all data upon subscription cancellation. For only €19 per year, we keep your data stored on our secure environment for later reactivation or consultation. The data will be stored with the latest technologies and potentially provide additional insights in the future. ..Yes, we offer a free complete export of all data upon subscription cancellation. For only €19 per year, we keep your data stored on our secure environment for later reactivation or consultation. The data will be stored with the latest technologies and potentially provide additional insights in the future. ..Yes, we offer a free complete export of all data upon subscription cancellation. For only €19 per year, we keep your data stored on our secure environment for later reactivation or consultation. The data will be stored with the latest technologies and potentially provide additional insights in the future. ....

....+ Waar vind ik instructies over het gebruik van de headset en installatie van de applicatie?..+ Where can I find instructions for how to use the headset and install the app?..+ Where can I find instructions for how to use the headset and install the app?..+ Where can I find instructions for how to use the headset and install the app?....

....Het welkomstpakket bevat alle vereiste instructies en links naar online informatie. Heb je nog vragen, dan kan je ons altijd contacteren via live chat, e-mail of Facebook Messenger. ..The welcome pack will contain all required instructions and links to online information. Of course, if you have any additional questions, you can always contact us via live chat on our website, email or Facebook Messenger. ..The welcome pack will contain all required instructions and links to online information. Of course, if you have any additional questions, you can always contact us via live chat on our website, email or Facebook Messenger. ..The welcome pack will contain all required instructions and links to online information. Of course, if you have any additional questions, you can always contact us via live chat on our website, email or Facebook Messenger. ....

....+ Kan Epihunter wereldwijd worden gebruikt?..+ Can Epihunter be used worldwide?..+ Can Epihunter be used worldwide?..+ Can Epihunter be used worldwide?....

....We sluiten het gebruik buiten Europa niet uit, maar vandaag richten we ons op Europese gebruikers. Dat stelt ons in staat om jou de ondersteuning te bieden die je verdient. ..Today, we primarily focus on European users. This allows us to provide you with the high quality user support you deserve. Nevertheless, we do not exclude users outside of Europe. ..Today, we primarily focus on European users. This allows us to provide you with the high quality user support you deserve. Nevertheless, we do not exclude users outside of Europe. ..Today, we primarily focus on European users. This allows us to provide you with the high quality user support you deserve. Nevertheless, we do not exclude users outside of Europe. ....

....Handleiding..User guide..User guide..User guide....

....Epihunter installatie- en gebruikershandleiding Download (pdf)..Epihunter installation and user guide Download (pdf)..Epihunter installation and user guide Download (pdf)..Epihunter installation and user guide Download (pdf)....

 

....Hoe kunnen we je helpen?..How can we help?..How can we help?..How can we help?....

....Wij staan tot jouw dienst. Contacteer ons (tijdens werkuren) via de live chat box hier op de website, via het formulier hieronder,  email of Facebook Messenger. ..Our team is at your service and can be contacted via the form underneath, emailFacebook Messenger and the live chat box on our website during office hours. ..Our team is at your service and can be contacted via the form underneath, emailFacebook Messenger and the live chat box on our website during office hours. ..Our team is at your service and can be contacted via the form underneath, emailFacebook Messenger and the live chat box on our website during office hours. ....

....Contact formulier  ..Contact form ..Contact form ..Contact form....

.... Vul onderstaand formulier in ..Please complete the form below ..Please complete the form below ..Please complete the form below....